Privacy verklaring / Cookie statement / Huisregels / Voorwaarden gastenpas

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in studentencafe Het Vliegende Paard gelden. Eenieder is verplicht zich aan deze huisregels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook de ontzegging van de toegang zal worden aangezet.

 1. Op diverse plekken in Het Vliegende Paard hangen beveiligingscamera’s. Eenieder die Het Vliegende Paard bezoekt stemt in met het maken van opnames.
 2. Geen toegang onder de leeftijd van 18 jaar, mits in het bezit van een geldige collegekaart van een HBO-instelling of universitaire opleiding.
 3. Geen toegang zonder geldige collegekaart van een HBO-instelling of universitaire opleiding, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
 4. Per geldige collegekaart kan er één introducé/introducee toegestaan worden.
 5. In het weekend is gebruik van de garderobe verplicht.
 6. Het gebruik/bezit en/of verhandelen van hard- en softdrugs (of het vermoeden hiervan) is verboden. Bij constatering volgt ontzegging en wordt de politie ingelicht.
 7. Ongewenste intimiteiten, asociaal of agressief gedrag worden niet getolereerd.
 8. In studentencafé Het Vliegende Paard worden regelmatig foto’s gemaakt voor marketing- en pr-doeleinden. Deze foto’s worden op Instagram, Facebook en/of op www.hetvliegendepaard.nl geplaatst. Bezoekers kunnen – bedoeld of onbedoeld - op de foto worden gezet en gaan met deze voorwaarden akkoord wanneer zij het pand betreden.
 9. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing, de samenscholing onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.
 10. Groepskenmerkende, negatief sfeerbepalende kleding is niet toegestaan.
 11. Buitensporige consumptie van alcoholische dranken is niet toegestaan.
 12. Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 13. Het is verboden eigendommen van Het Vliegende Paard mee naar buiten te nemen. Hieronder vallen ook glazen, flesjes, flessen en restanten van dranken.
 14. Gevonden voorwerpen dient u ten allen tijde bij ons in te leveren.
 15. Het is onze gastvrouwen/heren toegestaan om bij monde van de exploitanten bezoekers de toegang tot de zaak te ontzeggen dan wel uit de zaak te verwijderen.
 16. Er is een EHBO-koffer aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.
 17. Op diverse plekken in Het Vliegende Paard hangen ontruimingsplannen. Zorg dat u bekend bent met onze vluchtwegen en houd deze vrij!
 18. Indien u klachten heeft, van welke aard dan ook, dan kunt u deze melden bij de bar. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan te melden.
 19. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van schade of verlies en/of diefstal.

Wij wensen u veel plezier in Studentencafé Het Vliegende Paard!