Huisregels

Hieronder vindt u de huisregels die in Studentencafe Het Vliegende Paard gelden. Iedereen is verplicht om zich aan deze huisregels te houden. Iedereen die één of meerdere huisregels overtreed kan de toegang verboden worden. Daarnaast kan een overtreding direct bij de politie worden gemeld.

 1. Op diverse plekken in Studentencafé Het Vliegende Paard hangen videocamera`s. Iedereen die Het Vliegende Paard bezoekt gaat akkoord met het maken van video-opnames.

 2. Bezoekers moeten minimaal 18 jaar zijn, of een geldig collegekaart van een HBO- of universitaire opleiding hebben.

 3. Bezoekers moeten een geldig collegekaart van een HBO- of universitaire opleiding hebben en een geldig legitimatiebewijs.

 4. Per bezoeker met een geldig collegekaart kan één introducé toegestaan worden. De portier of het barpersoneel van Studentencafé Het Vliegende Paard beslist of een introducé wordt toegestaan op basis van drukte, man/vrouw verhouding van het publiek en overige afwegingen.

 5. Bezoekers mogen binnen geen jas aan hebben. Bij voorkeur moeten jassen worden opgehangen in onze garderobe.

 6. Het gebruik, in het bezit zijn en/of verhandelen van hard- en softdrugs is verboden. Bij waarneming, of vermoeden hiervan, volgt ontzegging van de toegang en wordt de politie ingelicht.

 7. Ongewenste intimiteiten, asociaal en/of agressief gedrag worden niet getolereerd. Bij waarneming, of vermoeden hiervan, volgt ontzegging van de toegang en kan de politie worden ingelicht.

 8. Medewerkers van Studentencafé Het Vliegende Paard hebben het recht om bezoekers die samenscholen, of waarvan het vermoeden bestaat dat ze samenscholen, onmiddellijk de toegang tot te ontzeggen.

 9. Bezoekers mogen geen negatief groepskenmerkende en/of sfeerbepalende kleding dragen.

 10. Het bovenmatig nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan.

 11. Aanwijzingen van de medewerkers van Studentencafé Het Vliegende Paard moeten altijd worden opgevolgd.

 12. Het is verboden eigendommen van Studentencafé Het Vliegende Paard mee naar buiten te nemen. Dit geldt ook voor glazen, flesjes, flessen en restanten van dranken.

 13. Gevonden voorwerpen dient u ten allen tijde bij ons in te leveren.

 14. Het is de medewerkers van Studentencafé Het Vliegende Paard toegestaan om bezoekers de toegang te ontzeggen of uit de zaak te verwijderen.

 15. Er is een EHBO-koffer aanwezig en eerste hulp kan worden verleend door de medewerkers van Studentencafé Het Vliegende Paard.

 16. Op diverse plekken in Studentencafé Het Vliegende Paard hangen ontruimingsplannen. Bezoekers moeten ervoor zorgen dat ze bekend zijn met de vluchtwegen en deze altijd vrij houden.

 17. Bezoekers kunnen klachten, van welke aard dan ook, melden bij de medewerkers van Studentencafé Het Vliegende Paard. Bezoekers moeten klachten altijd direct na het moment van ontstaan te melden.

 18. Studentencafé Het Vliegende Paard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies en/of diefstal.